Organizator

FUNDACJA ALTER EKO

Przedmiotem działalności Fundacji alter eko jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie i uzupełnianie formalnej edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Do głównych zadań Fundacji należy podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla firm, instytucji, placówek edukacyjnych i społeczeństwa tj. organizowanie i koordynowanie ekowolontariatów pracowniczych, zakładanie ogródków dydaktycznych i rekreacyjnych, realizowanie kampanii ekologicznych. Za swe przedsięwzięcia w tym zakresie Fundacja została doceniona przez władze Warszawy nominacją do nagrody za „Najlepszą inicjatywę społeczną w 2013 r.” w kategorii „Ekologia i Środowisko Przyrodnicze”.

Fundacja alter eko współpracuje z placówkami oświatowymi różnego typu w zakresie rozwoju ich potencjału ekologicznego oraz oferty narzędzi służących poprawie standardów nauczania. W swojej działalności Fundacja alter eko wychodzi poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań, szukając najefektywniejszego sposobu dotarcia z wiedzą ekologiczną do potencjalnego odbiorcy.

www.altereko.pl

www.fb.com/fundacjaaltereko

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY