Operator

Terra Recycling S.A.

Jest jednym z wiodących podmiotów w Polsce zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Spółka prowadzi ponad 20 punktów zbierania zużytego sprzętu zlokalizowanych na terenie całego kraju, które dostarczają odpady do trzech zakładów przetwarzania działających w ramach grupy Terra Recycling: w Tomaszowie Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim oraz Bydgoszczy.

Terra Recycling S.A. stosuje w swoich zakładach przetwarzania najlepsze dostępne technologie inwestując w nowe instalacje. Zastosowanie zaawansowanych technicznie rozwiązań jest nie tylko bezpieczne dla środowiska naturalnego, ale także umożliwia wyodrębnienie w trakcie procesu przetwórczego frakcji materiałowych, które w większości mogą zostać poddane odzyskowi, w tym recyklingowi, a tylko niewielki procent odpadów poddawany jest unieszkodliwieniu.

W zakładzie przetwarzania w Grodzisku Mazowieckim znajduje się najnowocześniejsza w Polsce instalacja do odzyskiwania olei pochodzących z układów chłodzących oraz czynników chłodniczych zarówno z układów jak i z pianki poliuretanowej. Proces demontażu urządzenia chłodniczego w takiej instalacji składa się z kilku etapów, a każdy z nich odbywa się w sposób zapewniający maksymalną ochroną przed uwolnieniem szkodliwych gazów do powietrza. Kolejnym etapem rozwoju jest inwestycja w instalację do przetwarzania zużytych źródeł światła, która zapewni bezpieczne dla środowiska usuwanie ze świetlówek luminoforu zawierającego rtęć.

Od 2013 r. Terra Recycling S.A. należy do grupy Elemental Holding, największej w Polsce grupy kapitałowej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Współdziałanie z innymi podmiotami w grupie pozwala na zaoferowanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Oferta Terra Recycling S.A. skierowana jest zarówno do podmiotów, które profesjonalnie zajmują się gospodarowaniem ZSEE (organizacji odzysku ZSEE, zbierających ZSEE, gmin zobowiązanych do zapewnienia zbiórki ZSEE, serwisów sprzętu elektrycznego i elektronicznego), jak i użytkowników sprzętu (osób fizycznych, organizacji handlowych, instytucji).

Terra Recycling S.A. przyjmuje do swoich zakładów przetwarzania wszystkie grupy i rodzaje wymienione w załączniku nr 1 do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Uprawnienia: nr GIOŚ E0011628ZP 

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY