Rodzaje ZSEE zbieranego w programie

1. Wielkogabarytowe urządzenia 

(wyszczególnienie sprzętów)

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

(wyszczególnienie sprzętów)

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

(wyszczególnienie sprzętów)

4. Sprzęt audiowizualny

(wyszczególnienie sprzętów)

5. Sprzęt oświetleniowy - Uwaga! Tych odpadów nie zbieramy!

(wyszczególnienie sprzętów)

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

(wyszczególnienie sprzętów)

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

(wyszczególnienie sprzętów)

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

(wyszczególnienie sprzętów)

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

(wyszczególnienie sprzętów)

10. Automaty do wydawania

(wyszczególnienie sprzętów)

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY